Rezerwacja wizyt / Meeting reservation

Biuro Współpracy z Zagranicą UW / International Relations Office UW
Stary BUW – 2. piętro / Old Library – 2nd floor (see on the map):

  • Pokój 207/ Room 207 – Erasmus: wyjazdy studentów i pracowników (prowadzenie zajęć STA) / outgoing UW students and staff (teaching STA)
  • Pokój 211 / Room 211 – Studenci przyjeżdżający na UW / incoming students: bilateral exchange, Erasmus, Visiting Student Programme
  • Pokój 212 / Room 212 – Partnerstwa międzynarodowe, Erasmus – wyjazdy pracowników (szkolenia STT) / International Partnerships, Erasmus – staff (training STT), ZIP (wyjazdy doktorantów)