Rezerwacja wizyt / Meeting reservation

Biuro Współpracy z Zagranicą UW / International Relations Office UW (zobacz na mapie/see on the map)
Pałac Kazimierzowski – 2 piętro / Kazimierzowski Palace – 2nd floor:

  • Pokój 22 / Room 22 – Studenci przyjeżdżający na UW / incoming students: bilateral exchange, Erasmus, Visiting Student Programme
  • Pokój 24 / Room 24 – Partnerstwa Międzynarodowe / International Partnerships
  • Pokój 28/ Room 28 – Erasmus: wyjazdy studentów i pracowników (prowadzenie zajęć STA) / outgoing UW students and staff (teaching STA)
  • Pokój 29C / Room 29C – Erasmus – wyjazdy pracowników (szkolenia STT), Partnerstwa Międzynarodowe, ZIP (wyjazdy doktorantów) / Erasmus – staff (training STT), International Partnerships, ZIP (outgoing PhD students)


Źródło